โรงเรียนจัดให้มีการสอบวัดผลกลางภาคในระหว่างวันที่ 11-15 กรฏาคม 2559 ดาวน์โหลดได้ที่ หน้าดาวโหลดเอกสาร


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

ตารางสอบ ม.4-5-6 ออกแล้ว ครับ

ดาวน์โหลดได้ที่หน้าดาวโหลดเอกสาร