news.phpdownload.phpcontact.php
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ด้วยความยินดียิ่ง   โรงเรียนจัดให้มีการสอบวัดผลกลางภาคในระหว่างวันที่ 11-15 กรฏาคม 2559 ดาวน์โหลดได้ที่ หน้าดาวโหลดเอกสาร  
โพสต์โดย[admin]เปิด[192]เมื่อ 27มิ.ย.59 อ่านต่อ..

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 
โทร.0-4524-4575 , 0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

Powered by Paokin CMS Beta1